Du er her: onsdag, 23.apr 2014

Søk

Her kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. Det er videre også frivillig om den enkelte personen i kommunen, fylkeskommunen eller kommunalt eid selskap ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert. Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fullt ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

 

 
Skriv inn navn på person:
(For søk på kommuner og selskap, gå til fanen Avansert søk.)
 
Velg fylke og kommune for a se politikere og ansatte i kommunale enheter som er registrert i Styrevervregisteret:
Østfold Rogaland
Akershus Hordaland
Oslo Sogn og Fjordane
Hedmark Møre og Romsdal
Oppland Sør-Trøndelag
Buskerud Nord-Trøndelag
Vestfold Nordland
Telemark Troms
Aust-Agder Finnmark
Vest-Agder Svalbard
 

 
 
 
Kontakt oss:

 

Informasjon om informasjonskapsler.