2004 Hammerfest kommune

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet