1151 Utsira kommune

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet
Folkevalgt vara
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt vara
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt vara
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt vara
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Haugesund kommune, Postboks 2160, 5504 HAUGESUND
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt vara
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt vara
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt vara
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt vara
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt vara
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Folkevalgt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA
Ansatt
Utsira kommune, Postboks 63, 5547 UTSIRA