1525 Stranda kommune

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Ansatt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt vara
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA
Folkevalgt
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 STRANDA