1811 Bindal kommune

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Folkevalgt vara
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Ansatt
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK