1839 Beiarn kommune

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 ROGNAN
Fauske kommune / Fuosko suohkan, Postboks 93, 8201 FAUSKE
Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 STRAUMEN
Steigen kommune, Leinesfjord, 8283 LEINESFJORD
Bodø kommune, Postboks 319, 8001 BODØ
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt, ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Prinsens gate 100, 8048 BODØ
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Ansatt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD
Folkevalgt vara
Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD