3200 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL
971040610 ØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP (ØRAS) IKS2054, 2054 MOGREINA
971040610 Øvre Romerike Avfallsselskap IKS, 2054 MOGREINA
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK
Folkevalgt vara
Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 JESSHEIM
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY
Folkevalgt vara
Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 JEVNAKER
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 SKI
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 SKI
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Vestby kommune, Postboks 144, 1541 VESTBY
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Vestby kommune, Postboks 144, 1541 VESTBY
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Ås kommune, Postboks 195, 1431 ÅS
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nes kommune, Postboks 114, 2151 ÅRNES
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK
975804569 FOLLO REN IKS, Kveldroveien 4, 1407 VINTERBRO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 SKI
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nes kommune, Postboks 114, 2151 ÅRNES
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 HAGAN
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Ås kommune, Postboks 195, 1431 ÅS
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Aurskog-Høland kommune, 1940 BJØRKELANGEN
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 HAGAN
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 SKI
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Aurskog-Høland kommune, 1940 BJØRKELANGEN
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Vestby kommune, Postboks 144, 1541 VESTBY
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 SKI
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 JESSHEIM
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 SKI
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 JESSHEIM
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Nes kommune, Postboks 114, 2151 ÅRNES
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Folkevalgt
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Ås kommune, Postboks 195, 1431 ÅS
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Vestby kommune, Postboks 144, 1541 VESTBY
Folkevalgt vara
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA