4633 Fedje kommune

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Folkevalgt vara
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
Ansatt
Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE