5052 Leka kommune

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Folkevalgt vara
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA
Ansatt
Leka kommune, Lekatun, 7994 LEKA