5500 TROMS FYLKESKOMMUNE

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 SKJERVØY
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 STORSTEINNES
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 SKJERVØY
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Ibestad kommune, Rådhuset, Emma Olsens vei 1, 9450 HAMNVIK
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
965864792 HARSTAD KULTURHUS AS, Havnegata 3, 9404 HARSTAD
Folkevalgt vara, ansatt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 BORKENES
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 MOEN
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 STORSTEINNES
Folkevalgt, ansatt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Senja kommune, Pb 602, 9306 FINNSNES
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Senja kommune, Pb 602, 9306 FINNSNES
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Gáivuona suohkan (Gáivuotna - Kåfjord kommune ), Postboks 74, 9148 OLDERDALEN
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 MOEN
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 STORSTEINNES
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Ibestad kommune, Rådhuset, Emma Olsens vei 1, 9450 HAMNVIK
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 SKJERVØY
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 EVENSKJER
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Kvænangen kommune, Burfjord, 9161 BURFJORD
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 SKJERVØY
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 BORKENES
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 BORKENES
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Senja kommune, Pb 602, 9306 FINNSNES
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Gáivuona suohkan (Gáivuotna - Kåfjord kommune ), Postboks 74, 9148 OLDERDALEN
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Senja kommune, Pb 602, 9306 FINNSNES
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Senja kommune, Pb 602, 9306 FINNSNES
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 SØRREISA
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 HARSTAD
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Folkevalgt vara
TROMS FYLKESKOMMUNE, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, 9299 TROMSØ