5624 Lebesby kommune

Navn
Rolle i kommunen
Tilknyttet
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt, ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Folkevalgt vara
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD
Ansatt
Lebesby kommune, 9790 KJØLLEFJORD