829987112 Arba AS

Navn
Rolle i Arba AS
Tilknyttet
Styrets leder
919980184 Arba Inkludering AS, Postboks 128, 1309 RUD
829987112 Arba AS, Postboks 128, 1309 RUD
Ukjent rolle
829987112 Arba AS, Postboks 128, 1309 RUD
919980184 Arba Inkludering AS, Postboks 128, 1309 RUD
siv.øk
829987112 Arba AS, Postboks 128, 1309 RUD
919980184 Arba Inkludering AS, Postboks 128, 1309 RUD
Nestleder
829987112 Arba AS, Postboks 128, 1309 RUD
919980184 Arba Inkludering AS, Postboks 128, 1309 RUD
Styremedlem
829987112 Arba AS, Postboks 128, 1309 RUD
919980184 Arba Inkludering AS, Postboks 128, 1309 RUD
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Styremedlem
829987112 Arba AS, Postboks 128, 1309 RUD
919980184 Arba Inkludering AS, Postboks 128, 1309 RUD
Varamedlem
829987112 Arba AS, Postboks 128, 1309 RUD
Styremedlem
919980184 Arba Inkludering AS, Postboks 128, 1309 RUD
829987112 Arba AS, Postboks 128, 1309 RUD
Styremedlem
829987112 Arba AS, Postboks 128, 1309 RUD