898704262 Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

Navn
Rolle i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
Tilknyttet
Varamedlem
898704262 Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Nestleder
898704262 Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Ukjent rolle
898704262 Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Styreleder
898704262 Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Styremedlem
898704262 Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Varamedlem
898704262 Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG