915070434 OSLO SPORVEIER AS

Navn
Rolle i OSLO SPORVEIER AS
Tilknyttet
Styremedlem
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Styremedlem (vara)
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Styremedlem
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Varamedlem
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Styremedlem
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Daglig leder/adm.direktør
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
991005226 Oslo Vognselskap AS, Postboks 1879 Vika, 0124 OSLO
Styremedlem
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Varamedlem
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Varamedlem
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Styrets leder
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Styremedlem
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
Styremedlem
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO