917206813 HELGELAND KRAFT AS

Navn
Rolle i HELGELAND KRAFT AS
Tilknyttet
Styremedlem
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Energimontør
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Grunder og daglig leder i Heymat
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Daglig leder Bilfinger Helgeland
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Styreleder
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Styremedlem
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Montør i Helgeland Kraft Nett AS
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Ingeniør
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
direktør for Drift- og vedlikehold i Statens vegve
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Nestleder
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Prokura hver for seg
917424799 Helgeland Kraft Nett AS, 8654 MOSJØEN
917424896 Helgeland Kraft Vannkraft AS , Postboks 702, 8654 MOSJØEN
917424748 Helgeland Kraft Strøm AS, 8654 MOSJØEN
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Styremedlem (vara)
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 LURØY
Ordfører i Vega kommune
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Styremedlem
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Vega kommune, Rørøyveien 10, 8983 VEGA
NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Prinsens gate 100, 8048 BODØ
Prokura hver for seg
917424896 Helgeland Kraft Vannkraft AS , Postboks 702, 8654 MOSJØEN
917424799 Helgeland Kraft Nett AS, 8654 MOSJØEN
917424896 Helgeland Kraft Vannkraft AS , Postboks 702, 8654 MOSJØEN
917424748 Helgeland Kraft Strøm AS, 8654 MOSJØEN
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
AEO Nordland AS
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Styremedlem
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN
Bedriftsrådgiver i Helgeland Kraft Strøm AS
917206813 HELGELAND KRAFT AS, Postboks 708, 8654 MOSJØEN