918347674 Vossabadet KF

Navn
Rolle i Vossabadet KF
Tilknyttet
Styremedlem (vara)
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Varamedlem
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Varamedlem
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styremedlem (vara)
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styreleder
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styrets leder
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styremedlem
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Nestleder
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styremedlem (vara)
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styremedlem (vara)
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Varamedlem
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styremedlem
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styremedlem
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styremedlem (vara)
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styremedlem (vara)
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Styremedlem (vara)
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
968677748 HAGAHAUGEN AS, 5705 VOSS
Voss herad, Postboks 145, 5701 VOSS
Administrerende direktør / daglig leder
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Ukjent rolle
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Voss herad, Postboks 145, 5701 VOSS
Styremedlem (vara)
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS
Varamedlem
918347674 Vossabadet KF, Idrottsvegen 14, 5700 VOSS