925549738 Føre AS

Navn
Rolle i Føre AS
Tilknyttet
Ansattrepresentant
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Varamedlem
925110671 Telemark Energi AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Midt-Telemark kommune, Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
Varamedlem
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Varamedlem
925110671 Telemark Energi AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Ansattrepresentant
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Ukjent rolle
998890314 Norsjøkraft AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
881972042 MIDT-TELEMARK BREIBAND AS, c/o Haugerud Regnskapskontor AS Postboks 4, 3833 BØ I TELEMARK
963022158 Telemark Energi Produksjon AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
956444764 Midt-Telemark Kraft AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
925110671 Telemark Energi AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Styremedlem
925110671 Telemark Energi AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Midt-Telemark kommune, Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
Styreleder
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Styremedlem
925110671 Telemark Energi AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Styremedlem
925110671 Telemark Energi AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
956444764 Midt-Telemark Kraft AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Midt-Telemark kommune, Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
Styremedlem
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Varamedlem
925549738 Føre AS, Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS