961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS

Navn
Rolle i GULLBRING KULTURANLEGG AS
Tilknyttet
Styreleder
961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS, Gullbringv. 34, 3800 BØ I TELEMARK
Styremedlem
961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS, Gullbringv. 34, 3800 BØ I TELEMARK
Midt-Telemark kommune, Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 SELJORD
Daglig leder/administrerende direktør
961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS, Gullbringv. 34, 3800 BØ I TELEMARK
Styremedlem
963198752 Bø kommunale eigedomsselskap AS, Gullbringvegen 20, 3800 BØ I TELEMARK
961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS, Gullbringv. 34, 3800 BØ I TELEMARK
Styremedlem (vara)
961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS, Gullbringv. 34, 3800 BØ I TELEMARK
Styremedlem (vara)
961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS, Gullbringv. 34, 3800 BØ I TELEMARK
Styremedlem
961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS, Gullbringv. 34, 3800 BØ I TELEMARK
Styremedlem (vara)
961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS, Gullbringv. 34, 3800 BØ I TELEMARK
Nestleder
998890314 Norsjøkraft AS, Grønvoldvegen, 3830 ULEFOSS
961683696 GULLBRING KULTURANLEGG AS, Gullbringv. 34, 3800 BØ I TELEMARK