962351409 VESTFOLD VANN IKS

Navn
Rolle i VESTFOLD VANN IKS
Tilknyttet
Varamedlem
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Styremedlem
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Daglig leder/administrerende direktør
982847796 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, 3126 TØNSBERG
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 HOKKSUND
Nestleder
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Styremedlem (vara)
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Varamedlem
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Styremedlem (vara)
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Færder kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 NØTTERØY
Styremedlem
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Styremedlem (vara)
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Styremedlem
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK
Styreleder
962351409 VESTFOLD VANN IKS, Seierstad, 3270 LARVIK