970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap

Navn
Rolle i VEAS Vestfjorden Avløpsselskap
Tilknyttet
Varamedlem ( Bærum Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Varamedlem (Oslo Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styreleder
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Daglig leder/administrerende direktør
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Styremedlem (Bærum Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Varamedlem (Asker Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Ansattes representant (Vara)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Asker kommune, Postboks 353, 1372 ASKER
Varamedlem (Asker Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Ansattes representant
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem (Asker Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Nestleder
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem (Oslo Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Ansattes representant (vara)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem (Bærum Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Styremedlem
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
992110996 NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS, Postboks 26, 2011 STRØMMEN
Varamedlem (Oslo Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Ansattes representant
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Nestleder (Oslo Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styreleder (Asker Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Varamedlem (Bærum Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD
Styremedlem (Oslo Kommune)
970963871 VEAS Vestfjorden Avløpsselskap, Bjerkåsholmen 125, 3470 SLEMMESTAD