971032146 KS

Navn
Rolle i KS
Tilknyttet
Områdedirektør KS Advokatene
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Medlem Hovedstyret KS, Nestleder KS Telemark
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Regiondirektør Vest-Norge
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Avdelingsdirektør Utdanning
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Regiondirektør KS Midt-Norge
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Nestleder Fylkesstyret Vestfold
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Medlem KS Landsstyre,
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Fylkesstyreleder KS Troms
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Medlem KS Landsstyre, vara Hovedstyret KS
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Daglig leder Nordland
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Medlem Landsstyret KS, varamedlem Hovedstyret KS
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Medlem KS Landsstyre, Nestl. Fylkesstyret Akershus
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
Nordre Land kommune, Postboks 173, 2882 DOKKA
Seniorrådgiver
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Områdedirektør Interessepolitikk
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Leder KS Europakontor
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
VESTLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 7900, 5020 BERGEN
Sunnfjord kommune, Postboks 338, 6802 FØRDE
Områdedirektør Arbeidsliv
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
910568183 BIBLIOTEKSENTRALEN AL, Postboks 6142 Etterstad, 0602 OSLO
Styreleder
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Steinkjer kommune, Postboks 2530, 7729 STEINKJER
Medlem av KS Landsstyre
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
984336845 Cultiva, Kristiansand kommunes energiverkstiftelse, Postboks 494, 4664 KRISTIANSAND S
Kristiansand kommune, Postboks 4, 4685 NODELAND
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
VESTLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 7900, 5020 BERGEN
Vaksdal kommune, Konsul Jebsens gate 16, 5722 DALEKVAM
Medlem KS Landsstyre
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Daglig leder/administrerende direktør
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Nestleder
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 2844, 3702 SKIEN
Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 PORSGRUNN
Avdelingsdirektør KS Arbeidsgiverpolitikk
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Områdedirektør Regioner
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Fylkesvaraordfører, varamedlem Hovedstyret KS
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Daglig leder Sør-Trøndelag
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Seniorrådgiver Akershus og Østfold
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Områdedirektør Organisasjonsutvikling og økonomi
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Regiondirektør Hedmark/Oppland
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
seniorrådgiver
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Medlem av KS Landstyre
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Seniorrådgiver web
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Oslo kommune, Rådhuset, 0037 OSLO
Regiondirektør KS Nord-Norge
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Avdelingsdir. KS Forhandling og tariff
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Medlem KS Landsstyre, Fylkessstyreleder KS Agder
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Regiondirektør KS Akershus og Østfold
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Medlem KS Landsstyre, varamedlem til Hovedstyret
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ
Direktør KS-Bedrift
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Daglig leder Sogn og Fjordane
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Nestleder fylkesstyret Hedmark
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Varamedlem KS Hovedstyre
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Avdelingsdirektør IKT
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Observatør Hovedstyret KS, Leder KS Rådmannsutvalg
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 SANDNES
Styreleder fylkesstyret Østfold
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Rådgiver HedOpp
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
910568183 BIBLIOTEKSENTRALEN AL, Postboks 6142 Etterstad, 0602 OSLO
Spesialrådgiver
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Prinsens gate 100, 8048 BODØ
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
VESTLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 7900, 5020 BERGEN
Bjørnafjorden kommune, Postboks 24, 5649 EIKELANDSOSEN
Medlem KS Landsstyre
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Daglig leder Hordaland
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Regiondirektør KS Agder
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Ordfører, varamedlem Hovedstyret KS
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL
Fylkesstyreleder KS Nord-Trøndelag
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Styremedlem
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Postboks 2560, 7735 STEINKJER
Områdedir. Forskning, innovasjon, digitalisering
935087759 Kommunenes Hus AS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
971032146 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
946770663 Kommunal Rapport A/S, Postboks 1940 VIKA, 0125 OSLO