971050713 Gnistengruppen AS

Navn
Rolle i Gnistengruppen AS
Tilknyttet
Styremedlem (vara)
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 HAGAN
Styreleder
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Styreleder
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Styremedlem
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 HAGAN
Daglig leder/administrerende direktør
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Styremedlem
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Styremedlem
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Styremedlem (vara)
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 HAGAN
Styremedlem
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Styremedlem
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Styremedlem
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Styremedlem
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 HAGAN
Styremedlem
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL
Styremedlem
971050713 Gnistengruppen AS, Gamle Glittre vei 9, 1484 HAKADAL