971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS

Navn
Rolle i HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS
Tilknyttet
Styreleder
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Varamedlem
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Daglig leder/administrerende direktør
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Rana kommune, Postboks 173, 8601 MO I RANA
Styremedlem (vara)
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Styremedlem
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Træna kommune, Postboks 86, 8770 TRÆNA
Styremedlem
Styremedlem
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Styremedlem
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 LURØY
Styremedlem (vara)
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Styremedlem (vara)
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Styremedlem (vara)
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA
Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Nestleder
971140496 HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, Postboks 1295 Sentrum, 8602 MO I RANA