971328452 Aust-Agder Revisjon IKS

Navn
Rolle i Aust-Agder Revisjon IKS
Tilknyttet
Daglig leder/administrerende direktør
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Arendal kommune, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
Styrets leder
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Varamedlem
987993766 TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS, Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
AGDER FYLKESKOMMUNE, Postboks 788 Stoa, 4838 ARENDAL
Styremedlem
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Styremedlem (vara)
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Risør kommune, Postboks 158, 4952 RISØR
Varamedlem
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Varamedlem
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Styremedlem
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Styremedlem (vara)
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Styremedlem (vara)
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Styremedlem
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Varamedlem
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL
Styremedlem
971328452 Aust-Agder Revisjon IKS, Postboks 63, 4801 ARENDAL