985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS

Navn
Rolle i Fjell vatn, avløp og renovasjon AS
Tilknyttet
Styremedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Varamedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Styremedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Styremedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Styremedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Styrets leder
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Varamedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Styremedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Varamedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Varamedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Styremedlem (vara)
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG
Varamedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG
Varamedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Daglig leder/administrerende direktør
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME
Varamedlem
985345899 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS, Lonavegen 20, 5353 STRAUME