985825408 BIR Avfallsenergi AS

Navn
Rolle i BIR Avfallsenergi AS
Tilknyttet
Elektronisk signeringsrett
985825408 BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN
983495400 BIR AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN
990766665 BIR Nett AS, Postboks 6004 Bedriftssenter, 5892 BERGEN
Daglig leder/administrerende direktør
985825408 BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN
Varamedlem
985825408 BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN
Styremedlem
985825408 BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN
Styremedlem (vara)
985825408 BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN
Tildeler av el. signeringsrett
985825408 BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN
985878862 BOSSUG AS, Møllendalsveien 31, 5009 BERGEN
990766665 BIR Nett AS, Postboks 6004 Bedriftssenter, 5892 BERGEN
Nestleder
985825408 BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN
Varamedlem
985825408 BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN
Varamedlem
985825408 BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN