987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON

Navn
Rolle i VESTFOLD KOMMUNEREVISJON
Tilknyttet
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Daglig leder/adm.direktør
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Horten kommune, Postboks 10, 3191 HORTEN
Nestleder
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Færder kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 NØTTERØY
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Styremedlem (vara)
Styrets leder
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Færder kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 NØTTERØY
VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 2844, 3702 SKIEN
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Ansatt
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Styremedlem
987582847 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON, Sollistrandsveien 12, 3187 HORTEN
Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 HOLMESTRAND