989016245 GIVAS IKS

Navn
Rolle i GIVAS IKS
Tilknyttet
Avdelingsleder
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Avdelingsleder
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Nestleder
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Styrets leder
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Avdelingsleder
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Avdelingsleder
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Styremedlem
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Observatør
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Styremedlem
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Ukjent rolle
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Nestleder
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Styremedlem (vara)
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Styremedlem (vara)
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Styremedlem
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Økonomisjef
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR
Styremedlem
989016245 GIVAS IKS, Postboks 67, 2261 KIRKENÆR