989887823 Stavanger konserthus IKS

Navn
Rolle i Stavanger konserthus IKS
Tilknyttet
Styremedlem (vara)
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Varamedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem ansattrepresentant
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem (vara)
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Nestleder
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Nestleder
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem (vara)
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Styremedlem (vara)
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem (vara)
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Daglig leder/administrerende direktør
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Administrerende direktør / daglig leder
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Styremedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem (vara)
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Varamedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styremedlem (vara)
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Varamedlem
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styreleder
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER
Styrets leder
989887823 Stavanger konserthus IKS, Sandvigå 1, 4007 STAVANGER