991005226 Oslo Vognselskap AS

Navn
Rolle i Oslo Vognselskap AS
Tilknyttet
Styremedlem
991005226 Oslo Vognselskap AS, Postboks 1879 Vika, 0124 OSLO
Styrets leder
915070434 OSLO SPORVEIER AS, Postboks 2857 , TØYEN, 0608 OSLO
991005226 Oslo Vognselskap AS, Postboks 1879 Vika, 0124 OSLO
Daglig leder/administrerende direktør
991005226 Oslo Vognselskap AS, Postboks 1879 Vika, 0124 OSLO
Styreleder
991005226 Oslo Vognselskap AS, Postboks 1879 Vika, 0124 OSLO