995076179 Voss idrettshall KF

Navn
Rolle i Voss idrettshall KF
Tilknyttet
Styremedlem
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS
Styremedlem
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS
Styremedlem (vara)
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS
Voss herad, Postboks 145, 5701 VOSS
Styremedlem (vara)
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS
Styreleder
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS
Voss herad, Postboks 145, 5701 VOSS
Styremedlem (vara)
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS
Nestleder
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS
Styremedlem
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS
Daglig leder/administrerende direktør
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS
Voss herad, Postboks 145, 5701 VOSS
Styremedlem (vara)
995076179 Voss idrettshall KF, Postboks 154, 5701 VOSS