997597575 Romerike Krisesenter IKS

Navn
Rolle i Romerike Krisesenter IKS
Tilknyttet
Styreleder
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Styrets leder
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Styremedlem
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Ansattvalgt styremedlem
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Styremedlem
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Styreleder
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Nestleder
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Nestleder
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Daglig leder/adm.direktør
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
Styremedlem
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM
Styremedlem
997597575 Romerike Krisesenter IKS, Postboks 57, 2001 LILLESTRØM